ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ

2019-04-02 06:37:34

ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ

จากการทำกิจกรรมก้าวคนละก้าว ในปี 2559 – 2561
“ก้าว” ทำการระดมทุนให้กับโรงพยาบาลต่างๆ และมีส่วนทำให้การออกกำลังกายด้วยการวิ่งเป็นที่นิยมไปทั่วประเทศ

ทุกวันนี้ ทีมงาน “ก้าว” ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือ
จากองค์กรและหน่วยงานด้านสาธารณสุขอย่างมากมาย
จึงทำให้คณะทำงานของ "ก้าว" เกิดแนวคิดหลัก 2 ประการคือ

1. "ก้าว" จะต้องเปลี่ยนตัวเองให้อยู่ในลักษณะขององค์กรเพื่อการช่วยเหลือที่ยั่งยืน

2. นำเสนอแนวคิดพร้อมทั้งสร้างกิจกรรมที่สนับสนุนให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพของตัวเอง

เพราะเราเชื่อว่าเมื่อทุกๆ คนสามารถดูแลหน่วยเล็กๆ ของตัวเองให้ดี เมื่อนั้นเราจะทำงานได้ดีขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น 
สามารถดูแลครอบครัวของเราให้ดียิ่งขึ้นและสุดท้ายสังคมของเราก็จะดีขึ้น

ฝากดูแลสุขภาพของทุกๆ คนให้ดีแล้วเตรียมพบกับกิจกรรมครั้งใหม่ของ
มูลนิธิก้าวคนละก้าว เร็วๆ นี้