ภาพงานแถลงข่าวความเคลื่อนไหวครั้งใหม่ของโครงการก้าวคนละก้าว

2019-04-02 06:44:31

ภาพงานแถลงข่าวความเคลื่อนไหวครั้งใหม่ของโครงการก้าวคนละก้าวและ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย
.
ในงาน
"คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย
ก้าวคนละก้าว"
"ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ"