เรื่องราวของคนไทยชาวอาข่าที่สร้างแบรนด์กาแฟระดับโลก “อาข่า อ่ามา”

2019-04-03 08:39:45

King Power Thai Power พลังคนไทย ร่วมกับ THE STANDARD ขอเสนอซีรีส์สารคดี 12 ตอน กับ เรื่องราวของคนไทยชาวอาข่าที่สร้างแบรนด์กาแฟระดับโลก “อาข่า อ่ามา” และได้ทำอะไรดี ๆ เพื่อสังคม

จุดเริ่มต้นเมื่อ 10 ปีที่แล้วของ ‘ลี - อายุ จือปา’ บนเส้นทางที่กว่าจะมาเป็น “อาข่า อ่ามา” กาแฟจากชุมชนแม่จันใต้ จังหวัดเชียงราย ที่ถูกเสิร์ฟยังร้านกาแฟในไทยและร้านระดับโลก และเกิดเป็นโรงงานที่มีชีวิตอย่าง ‘Akha Ama Living Factory’ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นมา สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ “ทำงานอย่างไรบนพื้นฐานของการที่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดให้สังคมให้ได้ อยากให้ทุกคนมีมุมมองที่มีใจที่อยากจะช่วยเหลือสังคมไปด้วยกัน”

ติดตามชมเรื่องราวดี ๆ แบบนี้ได้ ที่ >> https://youtu.be/x3dqaX_Z3ug

#KingpowerThaipowerพลังคนไทย
#WeBelieveInThaiPower
#เชื่อในพลังคนไทย