วันนี้(ยอดรวมวันที่ 26 ธ.ค.61)

2019-04-03 09:05:08

วันนี้(ยอดรวมวันที่ 26 ธ.ค.61)
.
พวกเราทุกคน ได้ช่วยกัน 
ลดใช้ถุงพลาสติกไปแล้ว 51,439,777 ใบ
และได้บริจาคให้ ร.พ.ศิริราชไป
.
10,287,956บาท