วันนี้(ยอดรวมวันที่ 22 ธ.ค.61)

2019-04-03 09:09:17

วันนี้(ยอดรวมวันที่ 22 ธ.ค.61)
.
พวกเราทุกคน ได้ช่วยกัน 
ลดใช้ถุงพลาสติกไปแล้ว 39,665,287 ใบ
และได้บริจาคให้ ร.พ.ศิริราชไป
.
7,933,057.40บาท