ขอบคุณคนไทยใจดีทุกท่านที่ร่วมบุญกับการจองเสื้อวิ่ง "คิดถึงก้าวมั้ย"

2019-04-03 09:11:00

ขอบคุณคนไทยใจดีทุกท่านที่ร่วมบุญกับการจองเสื้อวิ่ง "คิดถึงก้าวมั้ย" ยอดเงินจากการจำหน่ายเสื้อ 1,105,285.00 บาท

รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้โครงการ "ก้าวคนละก้าว" เพื่อโรงพยาบาลศิริราช