แทนคำขอบคุณ

2019-04-03 09:15:59

แทนคำขอบคุณ 
โครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศ สิ้นสุดลง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 พร้อมด้วยเงินบริจาคกว่า 1,400 ล้านบาท ด้วยความร่วมมือจากคนไทยใจดีทั่วประเทศและสามารถนำส่งเงินบริจาคให้กับทั้ง 11 โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อย 
สินค้าที่ระลึกของโครงการฯ ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันที่ทำให้ ภาพของโครงการฯ ถูกนำไปประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลาย ณ ปัจจุบัน ทางโครงการฯ ยังคงมีสินค้าที่ระลึกเก็บเอาไว้จำนวนหนึ่ง

ซึ่งคณะทำงานตัดสินใจร่วมกันว่า จะหยุดการจำหน่าย แต่จะนำไปมอบให้ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องนุ่งห่ม ตามหน่วยงานหรือชุมชนต่างๆ ที่มีความจำเป็น

คณะงานก้าวคนละก้าว ขอขอบคุณคนไทยทุกๆ คนอีกครั้ง และพบกันใหม่กับโครงการต่อไปของก้าวคนละก้าวในปี 2562 
จนกว่าจะพบกันใหม่ 
ทีมงานก้าวคนละก้าว