เตรียมการสำหรับงานก้าวครั้งใหม่

2019-03-20 10:59:49

เตรียมการสำหรับงานก้าวครั้งใหม่

พี่ตูนและทีมก้าว เยี่ยมชมโรงพยาบาลในภาคอีสาน เพื่อสอบถามข้อมูล และความต้องการในด้านต่างๆ ของโรงพยาบาลที่ติดต่อขอความช่วยเหลือ เพื่อเตรียมทำกิจกรรมก้าวครั้งใหม่ในปี 2562