ผู้บริจาคสามารถขอใบเสร็จรับเงินเพื่อลดหย่อนภาษีได้ เมื่อบริจาค 500 บาทขึ้นไป
และทำการขอภายใน 5 วัน (นับจากวันที่บริจาค) และภายในเดือนที่ทำการบริจาค โดยกรอกรายละเอียดของท่านให้ถูกต้อง และเตรียมไฟล์หลักฐานการบริจาคให้พร้อมสำหรับการ Upload
หมายเหตุ:
 • การบริจาคผ่าน SMS และช่องทางอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร, พร้อมเพย์, Counter Service, SCB ATM, SCB EASY APP, SCB EASY NET และ เว็บไซต์ Ruckdee.com ไม่สามารถขอใบเสร็จรับเงินได้
 • เว็บไซต์ kaokonlakao.com เป็นเพียงช่องทางในการรับข้อมูลของผู้บริจาคเงินที่ประสงค์จะขอใบเสร็จรับเงินและส่งข้อมูลให้มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อออกใบเสร็จรับเงินตัวจริงให้ผู้บริจาคต่อไป
 • มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินตัวจริงให้ผู้บริจาค หลังจากตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้น ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับข้อมูลจากผู้ริจาค หากผู้บริจาคไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินตัวจริงภายในระยะเวลาดังกล่าว โปรดติดต่อมูลนิธิโงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยตรง
 • หากไม่ประสงค์จะขอใบเสร็จรับเงินผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอใบเสร็จรับเงินโดยตรง ได้ที่
  มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  โทร.02-3543699, 098-860-1411 แฟกซ์. 02-3547728
  (จันทร์-ศุกร์ 8.00-19.00 น./ เสาร์-อาทิตย์ 8.00-16.00 น.)
  หรือส่งมาที่ E-mail : foundation_pmk@hotmail.com